Realizacje - separacja i oczyszczanie cieczy oraz gazów