Realizacje
Branża budowlana
 • Wytwórnie asfaltowe
 • WYTWÓRNIE BETONOWE
 • MAGAZYNOWANIE I DOZOWANIE KRUSZYWA
 • MAGAZYNOWANIE I DOZOWANIE MATERIAŁÓW SYPKICH
Branża energetyczna
 • KANAŁY ODSIARCZANIA SPALIN
 • PRZEPUSTNICE I KLAPY
 • DIVERTERY
Separacja cieczy i gazów
 • INSTALACJA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ODZYSKANEJ WODY
Pozostałe realizacje
 • WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ I KWASOODPORNEJ
 • KONSTRUKCJE WSPORCZE - PODESTY I DRABINY
 • PROJEKTY I INSTALACJE INDYWIDUALNE
 • ZBIORNIKI DO WODY PITNEJ