powrót
Zbiornik wody pitnej

Opis zbiornika wody

 

Zastosowanie

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych.

Konstrukcja zbiornika

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są ze stali niskowęglowych (atestowanych). Zbiorniki składają się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem o nachyleniu 5%. Na obwodzie dna, usytuowane są otwory do zakotwienia zbiornika w płycie fundamentowej.

W środkowej części dachu znajduje się kominek wentylacyjny, a w okolicy górnego włazu, króciec do montażu sondy pomiarowej poziomu lustra wody w zbiorniku.

Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:

- na dachu, właz prostokątny z izolowaną pokrywą,

- w dolnej części płaszcza, właz okrągły z  izolowaną pokrywą.

Zbiornik wyposażony jest w dwie drabiny:

- zewnętrzną, służącą do wejścia na dach zbiornika,

- wewnętrzną, umożliwiającą wejście do wnętrza zbiornika.

W skład zbiornika wchodzi wewnętrzne orurowanie służące do napełniania i opróżniania zbiornika. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PN10.

Zbiornik wykonany jest jako konstrukcja spawana, a szczelność połączeń spawanych sprawdzona jest  metodą penetracyjną.

 

Izolacja termiczna zbiornika

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego oraz dachu z wełny mineralnej o gęstości 100kg/m³. Izolowane są także włazy rewizyjne.

Wełna mineralna na płaszczu z zewnątrz zabezpieczona jest ocynkowaną blachą trapezową w układzie pionowym, lakierowana w wybranym kolorze RAL, natomiast na dachu z blachy gładkiej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze z palety RAL.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy zbiornika (oprócz elementów do cynkowania) śrutowane są do standardu Sa 2½. Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH o nazwie handlowej „BRANTHO-KORRUX”  o grubości powłoki 100µm. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są farbą podkładową epoksydową o grubości powłoki 60µm, dodatkowo wszystkie nieizolowane wystające elementy malowane są farbą nawierzchniową poliuretanową w kolorze RAL o grubości powłoki 80µm. Dno zbiornika od strony zewnętrznej malowane jest roztworem gruntującym asfaltowym modyfikowanym kauczukiem SBS o grubości powłoki 100 µm.

Drabina zewnętrzna wraz z barierką ochronną wykonywane są w wersji z powłoką cynkową wg normy PN-EN-ISO 1461.