Aktualności

2016.08.01

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/WRPO

Tytuł projektu:
„Zastosowanie zespołu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie Rawi Met sp. z o. o.”
Wartość projektu:
2 041 800,00 zł
Wartość dofinansowania:
581 000,00 zł

Projekt dotyczy zakupu zespołu maszyn: wypalarki plazmowej, 6 stanowisk spawalniczych dzięki czemu wykorzystywanych będzie szereg rozwiązań technologicznych. Firma rozbuduje zakład o stanowisko do cięcia i fazowania blach i kształtowników technologią plazmową opartą na uchylno-obrotowej głowicy 3D, które pozwoli zakładowi na sprawną realizację zadań związanych z przygotowaniem elementów do działu spawalniczego i 6 stanowisk spawalniczych,w ramach których wykorzystywane będą innowacyjne urządzenia spawalnicze, a technologia oparta będzie na spawaniu łukowym przy wykorzystaniu metody speedcold i procesu spawania procesu spawania Q-Data.

Główny cel projektu to zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej zmierzającej do podniesienia jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym.

Zgodnie z celami strategicznymi WRPO  realizacja projektu przyczyni się do rozwoju innowacyjności – w skali produktowej (nowe i udoskonalone usługi i produkty), procesowej ( modyfikacja procesów świadczenia usługi ) i organizacyjnej  - zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w skali lokalnej i kraju.

Ponadto projekt przyczyni się do znaczącego ulepszenia dotychczas proponowanych produktów i tym samym wzrostu udziału firmy w rynku. Bezpośrednim efektem będzie rozszerzenie oferty firmy i wzrost przychodów z prowadzonej działalności.

W ramach projektu zastosowane zostaną innowacyjne technologie produktowe, procesowe i organizacyjne. Ulegną obniżeniu koszty prowadzenia działalności dzięki optymalizacji produkcji i oszczędności materiałów. Poprawie ulegną wskaźniki finansowe firmy, nastąpi wzrost sprzedaży produktów, rozwój firmy oznacza rozwój gospodarczy regionu. Realizacja projektu wynika z potrzeb wnioskodawcy, rynku i odbiorców, oznacza możliwość do wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań technicznych. Projekt wpisuje się w strategię rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym ujęty w planie ekspansji firmy.

Efektem projektu będzie: utworzenie 7 nowych miejsc pracy. W krótkim okresie inwestycja wpłynie na możliwość sprzedaży nowych/udoskonalonych produktów i usług na najwyższym poziomie technologicznym. Poprzez realizację projektu firma poprawi swoją konkurencyjności i zajmie pozycję lidera w branży, wypełni niszę rynkową w zakresie objętym wnioskiem.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.