Aktualności

2016.08.09

Sprostowanie 2 do ogłoszenia ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016/WPRO

Szanowni Państwo! W związku z przyznaniem środków unijnych na dofinansowanie zakupu innowacyjnych maszyn, zapraszamy do składania ofert wg zapytania ofertowego Nr 1/2016/WPRO.

 

Sprostowanie nr 2 do Ogłoszenia ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016/WPRO

 

Informujemy potencjalnych dostawców, składających oferty w zakresie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016/WPRO  zdnia 01.08.2016 r., że z powodu omyłki pisarskiej w zapisie dotyczącym: OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, KRYTERIA WYBORU OFERT, KTYTERIA OCENY  pkt. 1 d zmianie ulegają następujące zapisy zapytania ofertowego:

V OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY, KRYTERIA WYBORU OFERT, KRYTERIA OCENY:

Było:

d) Czas reakcji serwisowej (max. 10 pkt. = 10%)

Rozumiany jako maksymalny czas przybycia serwisantów Oferenta do urządzeń Zamawiającego podany w godzinach, maksymalnie 96 godzin (4 doby):

P4 =

  • do 24h - 10 pkt
  • od 25h do 48h - 7 pkt
  • od 48h do 72h - 3 pkt
  • od 72h do 96h - 0 pkt

Jest:

d) Czas reakcji serwisowej (max. 10 pkt. = 10%)

Rozumiany jako maksymalny czas przybycia serwisantów Oferenta do urządzeń Zamawiającego podany w godzinach, maksymalnie 96 godzin (4 doby):

P4 =

  • do 24h - 10 pkt
  • od 25h do 48h - 7 pkt
  • od 49h do 72h - 3 pkt
  • od 73h do 96h - 0 pkt