Aktualności

2016.08.05

Sprostowanie do ogłoszenia ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016/WPRO

Tytuł projektu:
„Zastosowanie zespołu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmie Rawi Met sp. z o. o.”

Sprostowanie do ogłoszenia ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2016/WPRO

 

Informujemy potencjalnych dostawców, składających oferty w zakresie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016/WRPO z dnia 01.08.2016 r., że z powodu omyłki pisarskiej w zapisie dotyczącym terminu składania ofert, wydłużeniu ulega termin składania ofert i zmianie ulegają następujące punkty zapytania ofertowego:

IV TERMIN SKŁADANIA OFERT

Było:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2016 r. o godzinie 10:00. Po upływie wskazanego terminu oferty nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert przez Komisję Oceniającą nastąpi 10.09.2016. r. o godzinie 11:00. W skład Komisji Oceniającej oferty wchodzi osoba upoważniona do reprezentacji po stronie Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

 

Obowiązujący termin:

2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2016 r. o godzinie 10:00. Po upływie wskazanego terminu oferty nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert przez Komisję Oceniającą nastąpi 16.09.2016. r. o godzinie 10:00. W skład Komisji Oceniającej oferty wchodzi osoba upoważniona do reprezentacji po stronie Zamawiającego oraz osoby wyznaczone przez Zamawiającego.