return
New projects with the environment in mind

Firma Rawi Met uczestniczyła w realizacji skomplikowanej instalacji ze stali nierdzewnej służącą do przetwarzania surowców odpadowych z oczyszczalni ścieków w energię elektryczną, cieplną lub chłód, z jednoczesną całkowitą utylizacją odpadów.